Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 31. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Frankfurt a/m den 31 Aug 1855

Kjære Frøken Ørsted!

Der var saa meget jeg havde at fortælle Dem, om venlige Mennesker jeg har mødt og som glædede sig ved dette møde, om schweizer Touren, det deilige Veir paa Rigi, hvor den electromagnetiske Traad har naaet op nede fra Luzern, saa at man der taler [overstr.: ned] til Verden under sig! - Cholera er imidlertid i Schweitz, ganske rask har jeg selv ikke været, i Heilbron maatte jeg endogsaa ligge tilsengs; jeg opgav saaledes Reisen til Italien denne Vinter og bestemte at være i Danmark! derfra ere komne saa mange venlige Breve, saa meget Smukt og Godt er sagt mig om "mit Livs-Eventyr" at det rørte mig; det drog mig til Hjemmet, jeg har næsten følt Længsel. "Nu kommer Opreisningens Tid for tunge Dage!" - Indtil i Dag har jeg levet i disse tomme Forestillinger, da kommer jeg her i Frankfurt og i / Keisersalen, der traf jeg et Par Danske, hvis første Hilsen var om jeg vidste at der hjemme ventede mig "et frygteligt Angreb paa min sidste Bog!" - Jeg takkede dem for deres Deeltagelse, men sagde at det ikke var rimeligt at den Bog kunde erholde et saadant! - Da sagde mig en dansk Boghandler at det var ganske vist: Det blev skrevet af Hr Levin, der selv havde sagt ham det og at tre Ark var alt fuldendt. Hr Levin var netop kommet til ham i det han havde været hos Ørsteds og der havde Frøken Mathilde læst i "Mit Livs Eventyr" og roest den, spurgt om han kjendte den, og det gjorde han da, thi han arbeidede paa et Angreb!" -

Dette i sig selv for Bogen og mig ubetydelige, men for min Natur, for min Erkjendelse af Hjemmet uendeligt Bittre har saaret mig i en Grad, at jeg - dersom ikke det Hele er Snak - vil gjøre Alt for at undgaae den Slamkiste / man naturligviis roligt seer vælde ud over mig i det Land, mit Hjerte hænger ved, det Land jeg aldrig har gjort Skam, men som har undt mig de bittreste Timer! - Jeg kan ikke gjøre for at jeg udtaler det! - Og at jeg skriver det til Dem, er just et stor Beviis paa min Tillid, mit hengivne Sind. Hils kjærligt Deres Moder og Søskende, glæd mig snart med et Brev "Weimar poste restante" og kan De give mig nogen Oplysning om hvad der her paa det dybeste krænker mig og skader mig hjemme fra, da gjør det; uden denne danske Morgenhilsen havde jeg været i Kjøbenhavn om en 3 Uger.

Deres Onkel vil De bringe min ærbødige, hjertelige Hilsen!

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

Til Frøken Mathilde Ørsted! /

[Udskrift:]

Til Frøken Mathilde Ørsted

boer i Provst Trydes Gaard ved Frue kirke og Violstræde [Fiolstræde]

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 17-19)