Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 20. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Brunnen 20 August 1855

Kjære Fru Læssøe!

Deres Thorald fik jeg dog at see og det ved en egen Styrelse; i Zürich traf jeg ham ikke, nu igaar tog jeg fra Luzern med Dampskib for at besøge Flüelen, den unge Collin, som er med mig blev syg,jeg var nødt til at søge i Land i den lille By Brunnen, fik min unge Ven i seng, og i det jeg da ganske forknøt gaaer gjennem Stuen seer jeg Deres Thorald sidde ved Middagsbordet, det var en Glæde for mig, og han var saa elskværdig, saa hjertelig, saa deeltagende, pleiede min unge Ven, sov i Stue med ham i Nat, for at jeg, der var meget afficeret skulde have lidt Ro, jeg laae da i hans Værelse. - Imorges var Collin ganske rask igjen og om en Time seile vi alle tre til Flüelen for at spise til Middag, saa at jeg ogsaa her var et Lykkens Barn / i det at der selv af dette Syge-Tilfælde, sprang frem et kjært Møde. - Her er deilig! og Thorald har malet et nydeligt lille Parti med en Bro over det klare rindende Vand, tæt ved et Schweitzerhuus. Det Moersomme mødte igaar at jeg bad om en Bog her i Hotellet og man gav mig en Schweitzer Folkecalender og netop i den var mit Portræt, det fornøiede Verten og hans Søster, senere har der været almindelig Glæde hos Alle der have hørt at jeg var her; saaledes er det gaaet paa hele Reisen; der er noget Deiligt, Velsignet i at finde langt ude Mennesker der glæde sig ved at møde os, og med straalende Øine række Een Haanden og sige: "tak! tak! hvor har De glædet mig! hvor har jeg levet med Dem!" - Hvor megen Lykke har jeg dog ikke frem for Tusinder, man bliver lille der ved, ydmyg glad! - Hils Deres Viggo! hils Jette Wulff og hendes Broder; sidst i September, vil Gud, kommer jeg til Danmark. Lev vel! Deres sønlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 189, billed 6491-92)