Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 20. august 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

278. Fra Jonas Collin.

Kbhavn Mand. 20 Aug 1855.

Kiære Andersen!

»tre a fire Dage bruger mit Brev hiem« - Ja Pyt! Deres og de andre Breve fra Wildbad af 12te og 13de d. M. ankom hertil i Gaar (Søndags) Morges, de havde altsaa »brugt 7 Dage«. I Gaar kunde ingen Vexelforretninger giøres. I Formiddag var jeg selv hos Smidt & le Maire og fik medfølgende Vexel paa 150 r Preuss. for 202 r 2# 1ß.

Edvard og Jonas ere endnu ikke ankomne. Gottliebs forblive i denne Uge p. Silkeborg. Lind ventes i Dag ell. i Morgen.

Deres faderl. hengivne

Collin.

Hils min gode Edgar.

Her ligger ogsaa et Fodpost Brev; om det er værd at afsende til Tydskland ?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost