Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 6. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

262. Fra Jonas Collin.

Fred. Form. 6 Jul. 855. Kbhavn.

Kiære Andersen

Deres Brev af 3 d. M. modtogjeg nu. En heel Pakke af »Mit Livs Eventyr« arriverede i Gaar til Drewsen, som omdeelte dem og i den Anl. sender vedlagte Seddel; jeg læste allerede en Deel deraf i Gaar Aftes. Efterretningerne fra Christine1und ere ret gode, men uden Ængstelse kan , man dog ikke være; dette bestemte ogsaa Augusta, som kom hiem i Tirsdags, til, i Morges atter at reise derhen til Trøst og Husvalelse ikke mindre for Ingeborg end for Jonna; det var meget kiærligt af Augusta. - Deres Brev til Jette Wulff lagde Lars strax i Postkassen. Hvad giør den Marmier i Hamborg? Jeg troede han var død. Fra Louise Lind og Jette Collin har jeg Gienhilsener. I Dag blive Gades Tvillinger døbte (Johan Felix og Emma); Pauline Drewsen spiste her i Gaar Middags; hun befinder sig legemlig vel; men Sindet! Stakkels Pauline, nu forestaaer snart Operationen.

Viggo, Einar og Harald fik Deres Hilsen ved Kaffebordet; thi der seer jeg Harald, som forresten er paa Tømmerpladsen; han finder sig nu godt i sin ny Stilling.

Henr. Stampe lider endnu af Smerter i sit ene Been; Følgen af et farligt Fald med hans Ridehest, som blev sky, steilede, og gik bag over i en Grøft; Gud skee Tak, at han slap saaledes derfra. Paa Nysø er i denne Tid stor Conflux af den Dalgasiske Slægt, 21 Personer, foruden Husets Egne.

Heden her er slet ikke utaalelig. Theodor finder den er tilpas. - Om Jette Collins Reise, er ingen bestemt Beslutning tagen; hun benytter daglig Dyrbadene.

Noget egentligt Conversations-Thema er mig for Øieblikket ikke bekiendt. Kirkegaards for »Øieblikket« kiender jeg ikke; Viggo og Theodor holde det. Lev vel!

faderligst hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost