Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 8. juni 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. Fredag 8 Juni 1855.

Jeg var, som De, kiære Andersen, vist har forudseet, ikke seen med at fortælle alle herværende de mærkelige Begivenheder, som De maatte opleve hiin stormfulde Nat mellem den 3 og 4 d. M. - LynIld og Torden! Ild i Vognhiulet, pludselig Omskiftning af Befordringsmiddel midt paa alfar Vei, Orkan og Regn! Ja, der maa saadant et Jernhelbred som Deres for at komme derfra uden Skade paa Legeme og Siel.

Vi glædede os alle ved at det lykkeligt er overstaaet.

Den kiære Sophie Gade har været Døden nær i disse Dage. I Onsdags Aftes fik hun pludseligen et Anfald af Sting i høire Side saa voldsomt at, hun var som aldeles bevidstløs. Lægen (Hansen) kaldte Bang, og han troede ikke der var Redning. I Dag have de dog, faaet Haab. Ingeborg talede med Hansen i Formiddag. Det har, som De vil indsee, gaaet os alle meget nær. Gud bevare den velsignede Sophie! De Smaa ere raske.

Jeg kommer for et Øieblik siden fra Jette Collin; der var Augusta; de paalagde mig begge at bringe Dem deres Hilsener; ligeledes Louise, som jeg dernæst besøgte, og endelig Ingeborg, som jeg mødte da jeg kom hiem.

Fra Barselkonen paa Silkeborg haves intet Nyt, hun ventes med Barnet om et Par Uger.

Barselkonen paa Frederiksberg (Jette Ped.) har det godt.

Lev vel, hils den ædle Ingemann!

Venlig og faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost