Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 30. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 Mai 1855.

Kjæreste Ingemann!

lige idet jeg sætter mig for at skrive Dem til faaer jeg Deres Brev, tak derfor! jeg glæder mig usigeligt til at komme, men det skeer ikke paa Fredag, men to Dage senere, nemlig Mandag. Den oprindelige Grund til denne Forandring er Kulden; da jeg i Søndags skrev var det deilig Sommer, i Mandags blev det Efteraar og igaar Vinter, vi havde formeligt Sneefog; jeg er blevet lidt bange for at kjøre paa aaben Vogn i denne Blæst og Kulde og har derfor bestemt at tage med Deligensen, den kommer jo rigtignok paa en kjedsommelig Tid til Sorø, nemlig i den tidligste Morgenstund, men jeg vil da forsøge paa om Pigen vaagner ved at jeg banker paa Vinduet, gjør hun det ikke, saa vender jeg om til Gjestgivergaarden, men hører hun mig, / saa slipper jeg ind, lister mig op til min Seng, som jo er parat, og jeg sover endnu nogle Timer; men det beder jeg paa det indstændigste om: Pigen maa ikke sove mindre rolig, fordi jeg i Morgenstunden ventes, thi hører hun mig ikke banke, saa er, som sagt, det Hele af ingen Betydning. - Jeg havde gjerne blevet ved Reisedagen Fredag og saaledes taget herfra om Aftenen, men da nu dog en Forandring er skeet og de Løverdagaften skal have i Casino et lille Stykke jeg har oversat og som man saa gjerne vilde at jeg - dersom min Afreise ikke blev Fredagmorgen, som jeg havde bestemt - skulde see, saa har jeg taget Søndag aften til at gaae med Deligensen herfra og Ankomsten i Sorø bliver saaledes, om Gud vil, Mandag-Morgen den 4 Juni. Hverken De eller Deres Kone blive vel vrede for denne lille Forandring.

Fra Gades har jeg mange Hilsener; / igaar var Sophie første Gang oppe, hun og Børnene befinde sig særdeles vel; jeg har paa Opfordring skrevet dem en Vuggevise, som Gade allerede har componeret og Sophie synger.

Til Mandag haaber jeg at der er bestilt Solskin i Sorø, det er jo noget den gode Stad, i den senere Tid excellerer i naar jeg indtræffer.

Nu Lev vel, til vi sees! mange kjærlige, hjertelige Hilsener til Dem og Deres Kone. Jeg venter intet Brev, som Svar paa denne Skrivelse, jeg veed De begge venligt [hul i papiret:] see mig!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift:] Hr. Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i Sorø.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 361-64)