Dato: 26. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Oct 1845

Kjære Hr Professor!

De var mig saa god at De lovede, De vilde oversætte til Fransk et lille Epistel [sandsynligvis Brev], her er det, samt van der Vliets sidste Brev [Brev] til mig; dersom det ikke er Dem for stor en Plage tør jeg da vente det til Onsdag-Morgen; jeg reiser herfra Fredag og gaaer gjennem Tydskland til Italien og hjemad; rimeligviis over Spanien Frankerige og Holland.

Min ærbødigste Hilsen til Dem og Deres Kjære Frue,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] ST Hr Professor Abrahams i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 126-27)