Dato: 1. november 1826
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1. Novbr. 1826

... For det døende Barn takke vi Dem meget. Skjøndt jeg maa tilstaae, det smerter mig hver Gang jeg under Deres Skoletid seer Dem befatte Dem med Poesi, maa jeg dog erklære dette for saare smukt. Opoffrelse uden Ophør være Deres Symbolum og Gud vil holde sin Haand over Dem; kun saaledes - ei med Ord, de være nok saa smukke, - fordrer han Deres Dýrkelse.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter