Dato: 22. august 1826
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

... Brevet med de mange Comedie-Titler morede os kosteligt. Hvad det sidste Brev angaaer, da - havde man et Bassin af Taarer - maatte man jo græde derover. Jeg derimod takkede af Hjertet den vesignede lille Fru Wulff, der havde læst Dem Lectien saa godt, saa jeg kunde ikke andet end udbryde: Hvad Pokker er da, som Peder Syv siger, den gamle Gud ikke meer i Verden? Har Andersen da ikke meer et Øie for hanm, der gav ham baade det indre og ydre Øie saa rigeligt Udstyret, at den store Alstyrer har Ret til at spørge: har du da Øie, min Søn, og vil ikke see? See derom spurgte jeg, min Andersen; spørg Dem selv hver Aften og hver Morgen derom, og besvar Dem selv da redligt, læg Dem saa i Deres Seng, eller gaa til Deres Gjerning. -

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter