Dato: 31. marts 1826
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag d. 31 April [dvs. Marts] 1826

Kiære Gode Andersen! Hvor inderlig giør det mig ikke ondt at De har ventet saalænge inden De faaer Brev fra mig, men det var hver Postdag min Hensigt, men hvergang kom der noget i Veien, og jeg har ogsaa gaaet [og] tænkt for at kunne skrive Dem et ligesaa moersomt Brev til som De skrev til os, men intet er falden mig ind, altsaa maae De tage tilt[akke] med det, som det er. Jeg takker Dem ret varmt, bedste Andersen, for Deres Brev, det morede mig virkelig overmaade meget, men vi kan ikke blive enige om hvis der er bedst, enten Idas eller mit. Til Efteraaret kommer De jo ind til Byen og bliver i tre Maaneder, til den Tid glæder jeg mig ret. Og til Deres Geburtsdag paa Søndag gratulerer jeg ret varmt, rare Ander[sen] og ønsker Dem ret megen Held og Lykke bestandig. Levvel! stedse forbliver jeg Deres Ven, og skriv os snart til, thi jeg tør da ikke smigre mig med et. Levvel! Deres

Christian Wulff.

[ Udskrift:]

Til S:T: Hr Andersen i Slagelse.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost