Dato: 14. september 1825
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

14. Sept. 1825

... Hvor kan De frygte, Andersen, for en Examen, De med Deres Hoved og gode Charakterer? Gid jeg kunde tilraabe Dem, saa det elextriserte og magnetiserte Dem paa een Gang: far ud du Frygtens Aand af dette Menneske! thi det maa være en saadan Dæmon, der har opslaaet sit Paulun i Deres Inderste. Tydskeren siger: thue recht und fürchte den Teufel nicht. Vær i Intet en Tydsker, uden netop heri, skriv det paa Deres Dør, saa gjør jeg med hvad jeg vil huske. - Fra alle Mine har jeg et heelt læs Hilsener til Dem, vhorfor jeg ei nævnernogen Enkelt men kjører mit Læs heelt og holdent op for Deres Dør, hvor De med Venskab vil pakke det ud. -

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter