Dato: 15. januar 1825
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[datering: HCA sendte brev til Guldberg 10.1.1825]

Tak for det lille Digt De sende mig til min Kone. Ogsaa jeg takker Dem for, at De ei har glemt hvad jeg saa inderligen har bedt Dem om, dog ei endnu at give Poesien for meget Spillerum, som jeg troer Dem farligt forlokkende fra den store Hovedsag; men det forstaaer sig: lidt imellem gjør jo ingen Ulykke. Deres gode Charakterer tilraabe mig: "Han vil"; og det er Hovedtingen; thi at "han kan", derom tvivlede aldrig jeg. Gud styrke Dem til at ville, det er min eneste Bøn, og den være stedse Deres. For Dem vil da Alt gaae godt, har man kun, som De min unge Ven, Hoved og Hjerte paa det rette Sted. -

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter