Dato: 30. oktober 1824
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

30. October 1824

.... Seer De, Rectoren mener det ei saa ilde med Dem, jeg veed ogsaa, han selv med Godhed har omtalt Dem. Tro D emig, det er hans mening, ved en alvorlig Fremfærd at maatte virke paa Dem og afholde Dem fra anden end literær Beskjæftigelse; saa rigtig - saa alene den rigtige - denne Anskuelse er, saa er det dog vist, den ei burde yttre sig i Grovhed og Fornærmelse. - Hvor tidt maa jeg gjentage, at Faa have Faderhaanden i Himlen saa umiskjendeligen som De. O syng med Kingo:

Jeg kan mig nu fuldvel erindre, hvordan Guds Forsyn med mig gik, udi de Aar hvor jeg var mindre, og jeg forstod ei Verdens Skik; jeg var tilfreds med mine Kaar og stoled paa mit Fadervor.

Alt som jeg nu til Alder træder, og efterhaanden sanker Aar, saa samler jeg og Herrens Glæder, og Lægedom for mine Saar. Mig mødte aldrignoget Stød, at Honning jo fornøden flød.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter