Dato: 15. juli 1823
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. Kbh. d. 15.Julii 1823­

Deres Beslutning, at blive hiemme i Ferierne, for at benytte dem til flit­tig Repetition kan jeg ikke andet end bifalde; det er nødvendigt, at De holder godt Huus med Tiden, og De vil sikkert høste gode Frugter deraf.

Den lille Sang var ret kiøn; ved Leilighed melder De mig, om den blev brugt. Forresten holder jeg mig overbeviist om, at dette ikke uheldige Forsøg ej frister Dem til flere, hvilket kun lidet passer sig til Deres nuværende Sysler.

Fra Rahbeks og Andersens, som i Sommer atter boe paa Bakkehuset, skal jeg hilse Dem.

Lev meget vel!

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter