Dato: 26. oktober 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tab ikke Modet, kiære Andersen, - fat Dem, vær rolig og besindig, saa skal De see, det gaaer nok. Rectoren mener Dem det godt. Hans Maade at gaae frem paa, er maaskee noget forskiellig fra Andres, men derfor fører den ligefuldt til Maalet. Mere maaskee en anden Gang, thi nu har jeg kun lidt Tid. Gud styrke Dem!

Deres Collin.

Kbh. 1826 Oct. 26.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.