Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 4. maj 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg pr Skjelskør 4/5 74.

Uden Opsæt maa jeg takke Dem kjære Ven for Deres hjertelige Brev; og Gud velsigne med Velvære, Fred og Hjertetilfredshed Deres Ophold i vort kjære gamle Hjem. Jeg bliver rolig hjemme ogsaa først i Juni, og vil med hjertelig Taknemlighed hilse hver Dag og Time der skjenker mig Deres herlige Besøg. Min eneste Bekymring er Den: vel ikke i det Daglige at kunne byde saamegen aandelig Recreation og Afvexling som De kjæreste Conferentsraad344 med Rette har Krav paa og kunne ønske og vente. Men hjertegod og kjærlig som De er, vil De jo ogsaa nok tage til takke med min gode Villie. En herlig Plan og Udsigt er det: at bringe Herr Nicolai Bøgh med og jeg beder Dem byde ham hjerteligst Velkommen fra mig. Skade er det ifald han virkelig kun kan blive her saa kort; men for Kjørdslen til og fra Stationerne maa De dog endelig ikke foruroliges, thi hvornaar og hvorhen De ønsker og bestemmer, – kan jeg sende Dem en paalidelig Ledsager, der sørger for Alt uden at trætte Dem med mere Tale end De taaler og skytter om.

Jeg sender Deres Brev til min Holstein for at han skal dele min Glæde derover. Naar Tiden som De har sadt nærmer sig og det forhaabentlig ogsaa bliver varmere, saa tør jeg jo nok lade høre fra mig og mit Hjem, hvor Enhver glæder sig over den Bedring Vor Herre har lagt i Deres i lang Tid svage Helbred, og den smilende Udsigt snart at modtage Deres herlige Besøg. Mine Døttre sende hjertelige Hilsen idet vi Alle anbefale os til vores kjære, ædle Conferentsraad ved Deres trofast hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Er det sandt at De forleden har været i Theatret?345 da er dette jo et glædeligt Fremskridt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus