Dato: 17. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

774. Til E.Collin. Kjøbenhavn 17 April 1874.

Kjære Ven !

For en Timestid siden modtog jeg et Telegram fra Storhertugen af Weimar, hvem jeg siden Krigen mod Danmark ikke har staaet i Brev-Forbindelse med. Han ønsker at vide om mit Befindende. Det er saa uendeligt smukt og deeltagende at han er den der først bryder Tausheden. Jeg vil derfor een afde første Dage skrive ham til; men anseer De ikke at det er rigtigst at jeg i Dag strax giver følgende Telegram, som jeg beder Dem gengive eller forbedre paa Tydsk.

»Dybt rørt og taknemlig bringer jeg Deres Kongelige Høihed min Tak for Telegrammet. Halvandet Aar har jeg været lidende, men er nu i Bedring. Udførlig Brev tillader jeg mig snarest at afsende i Taknemlighed og allerdybeste Ærbødighed

H. C. Andersen.

Hans Kongelige Høihed Storhertugen af Sachsen-Weimar.

Naar De har Oversættelsen vil De da strax sende mig den tillige med Telegrammet fra Storhertugen; helst saae jeg at Jonas bragte mig den, om han er hjemme i Dag. Siig til Theodor at jeg igaar og i Dag har været daarlig, denne Gang er det Maven. Deres meget hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost