Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 8. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: D B Adler
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 April 1874

Meget ærede Hr. Grosserer!

Paa den mig igaar tilsendte Indbydelse, maa jeg, desværre, svare at jeg endnu ikke er saa vel at jeg kan komme til det imorgen bestemte Møde angaaende Theatrets kunstneriske Udsmykning, men det er mig en Ære, efter Opfordring, at mit Navn medunderskrives paa den eventuelle [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13,3)