Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. juli 1870
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 7ende Juli 1870.

Kjære Andersen!

Maa jeg i al Hast sende Dem disse Smaa-Bidrag til "Kingos Mindestøtte" 5 rd fra mig og 2 rd fra Frk. Anker. Jeg sendte Indbydelsen til Nysø, hvor den ikke vandt Gjenklang og hvorfra de glemte at sende mig den tilbage.

Tak for Deres kjære Brev, som jeg snart besvarer; jeg har været lidt optagen af Døttrenes Bortdragen, saa al min Tid er gaaet dertil, snart hører De fra Deres hengivne

Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus