Dato: 16. juni 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Juni 1870

Kjære Ven!

Tak for Deres Brev af 14 Juni, det aandede Livsglæde og godt Humeur trods "Zonen" eller Helvedsilden. Tak ogsaa for Brevet til Robert, som ikke er lidet stolt derover, og som daglig, indtil det kom, spurgte om der ikke var Brev til ham fra Dem. Vi kunne ogsaa trænge til Breve fra Dem, Da vi desværre have mistet Deres yndige Brev til Marie, hvorom nærmere nedenfor. Ifald De kan erindre dette, saa tjen os i at sende et Copie af dette lille Mesterværk eller ogsaa skriv hende et nyt, lignende Brev til. Nu skal De høre Historien. I Søndags Morges kommer Amalie, vor Barnepige, op til mig og sige, at Jomfruen vilde tale med mig. Jeg blev lidt forskrækket og skyndte mig ned. Der stod Jomfruen og Pigerne med blege Ansigter og udraabte "Der har været Tyve inat. Ganske rigtig, Tyven havde slaaet en Rude itu i Billardstuen, / taget et tørret Æble ud af en Pose i Buffetten, kommet Sukker paa det og ganske roligt spiist det, var derefter gaaet ind i Havestuen, lukket Skrivebordet op og taget min Kones Tegnebog, indeholdende 38 Rd, derpaa har han lukke Havedøren op og spadseret væk, idet han lod alt Andet ligge. Man kunde tydelig see Alt dette og forholde det sig ogsaa rigtigt, eftersom Tyven, senere er grebet, har tilstaaet dette. Alt samme Aften blev han taget i Vedbæk. Den første Dag vare vi lidt uhyggeligt stemte, men det er nu forvundet.

Høedt er flyttet med sin Moder til Kildevæld paa Strandveien og lever stille og ingetogent. Billes have været paa deres Gods i Hellebæk, hvor de have feiret deres Bryllupsdag, de ere nu komne til Byen. Bille vil reist til Paris og til Congressen i Bologne, han er livsglad og nyder Livet. Foreløbig have vi ingen Reiseplaner, maaskee gjøre vi en lille Svip i September Maaned til Jylland. De sidste Dage har min Kone haft det lidt bedre. Frøken Lie kommer engang / imellem og ligger hos os om Natten. Hun spiller de 4-hændige med Mutter eller med Fernanda. Magnus og Juliette Price vare her igaar og takke for sendt Hilsen. Windings ere vendte tilbage fra deres Reise og skulle bo hos gamle Hartmanns i Nærum, de befinde sig vel. Gades ere flyttede til Jægersborg, da Fru Gade har været syg og skal være i Landluften. Nu er det blevet Sommer efter at vi i flere Dage have haft Storm og Kulde. Det er en Skam, Bloch har bagtalt Marie, som er Dem tro som Guld og som ikke vil gifte sig med en Anden. Det er den sureste Bagtalelse og skal jeg som Pigens Fader anlægge Sag imod Bagtaleren. Idag er den kongelige Familie paa Skydebanen til Fest, hvorfor kom den ikke til Grundlovsfesten paa Eremitagen, hvortil den var inviteret? Et meget vittigt Billede i Folkets Nisse fra i Løverdags foresillede Herr Sørensen som ved Eremitagen staaer og raaber paa "Krissian, hvor er du dog henne? /

Fra Melchiors have jeg Hilsen engang imellem af Folk der komme fra Ems.

Jeg talte forleden et Øieblik med Mathilde Ørsted og hendes gamle Moder , der havde været i Vedbæk i Besøg og bragte dem Deres Hilsen, som gjengjeldtes hjerteligt. Lev nu vel og skriv snart til Deres hengivne

Martin Henriques

Min Kone, Robert Anna Fernanda Edmond og Kjæresten, samt alle Husets Folk sende Dem 1000 Hiilsener.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 528-31)