Dato: 15. januar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Carl Klixbüll
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15. Januar 1870.[fejlskrivning for 1871]

Højtærede!

I Slutningen af November forrige Aar modtog jeg Deres første Brev med de vedlagte skrevne Digte; men var saa optaget, at jeg ikke kunde opfylde Deres ønske at læse disse, imidlertid tog jeg disse frem henved Juletid; men da jeg saa vilde skrive Dem til. Havde jeg forlagt Deres Brev, og huskede ikke tydeligt Deres Navn! Jeg haabede imidlertid, at kom De til Byen, vilde De besøge mig eller at jeg om ikke lang Tid vilde faae Brev igjen. Et saadant modtog jeg igaar, og ved saaledes nu, hvor jeg kan sende Deres Manuscript. Om dette vilde jeg hellere have talt med Dem end skrevet. Det er umuligt af de faa givne Digte at udtale sig om Deres digteriske Talent. De 10 lyriske Digte synes mig ikke sprungen frem klare og beaandede, de have noget drømmeagtigt. De virke paa mig som Digte fra Ingemanns tidligste Periode. Det første Digt i Bogen "Boldans Dronning" har mere tiltalt mig, men jeg kan ikke ubetinget opmuntre, det jeg gjerne vilde, dog mistrøste vil jeg heller ikke. Jeg kjender ikke Deres Alder, Deres Forhold og hele Udvikling. Jeg vil sige til Dem, som jeg har sagt til flere end Én ung Digter med Talent: Skriv ikke uden det er Dem en stor Trang dertil. Betragt Naturen om Dem og se ret ind i Dem selv i Sundhed og Sandhed, saa sætter det nok Bvlomst som skaffer Dem Glæde. Min Udtalelse maa ikke mistrøste Dem, tværtimod! Min Mening er og bliver jo altid kun en enkelt Mands.

Ærbødigst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus