Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 8. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

648. Fra E.Collin.

Naar Jonas, med Guds Hjelp velbeholden, bringer Dem dette Brev, vil han, saasnart De har Lyst til at høre noget derom, kunne forklare Dem, deels at han i forskjellige Møntsorter har modtaget nøiagtigt 200 R. Contant, deels hvorledes han har anvendt disse, samt hvilken Rest han bringer Dem; de 200 Rdl. Circulair?Vexler vil han tillige levere Dem.–

Endnu engang: Tak fordi De huskede paa ham.–

I den senere Tid er her kun kommet meget lidt af Brevskaber til Dem; l

dette sender jeg, tilligemed endeel ældre Sager.

Af den Finske Oversættelse vil jeg kun meddele Dem saameget, at Ole Lukøie hedder: Nukku-Matti, og at den første Sætning i den anden Afdeling bogstaveligt lyder saaledes:

»Kuulepas« sanoi Nukku-Matti illalla, saatuansa Hjalmarin sänkyyn, »nyt minä laitan kaikki koreaksi !« (Nu kommer det Smukkeste :) Samassa Kaswoiwat kaikki kukkaset kukkas-potuissa pitkiksi puiksi etc.–

Jeg talte igaar med Grosserer Melchior; han har gode Efterretninger fra Algier pr. 31te Decbr.

Ellers har jeg ikke noget at meddele i denne Fart.

8/1 70.

Deres

E.C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost