Dato: 17. juli 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Velædle

Madam Hanck født

i

Odense

frit.

Iversen

Nysø den 17 Juli 1838

Kun en Maaned var det min Bestemmelse at være borte fra Kjøbenhavn, da jeg paa min Sommer-Udflugt aldrig faaer noget bestilt, men nu er over 14 Dage af denne Termin gaaet paa Nysø; Dampskibet Unionen, som jeg fra Vordingborg vilde gjøre Reisen med til Fyen er jo gaaet itu, jeg har altsaa en heel lang Reise med Extrapost gjennem Landet for at naae Korsør, allerede i Dag havde jeg været der, da jeg længes efter at see mine Venner i Odense, men altid lader jeg mig overtale, til at blive, nu kommer jeg ikke af sted før Mandag den 23 Juli, mit Ophold i Fyen bliver da kun for at besøge Dem og Deres kjære Kreds, De vil jo nok have mig et Par Dage, da vender jeg igjen til Sjælland bliver kun to Dage i Sorø, hvor jeg endnu ikke har været og søger til Kjøbenhavn, da jeg ikke saa længe tør und­være Søbadene. Disse er det meest, som holde mig paa / Nysø, daglig kan jeg benytte dem, gaaer der blot een Dag over at Badningen forsømmes føler jeg mig angrebet, det er denne Irritabilitet, som gjør at jeg mindre kan nyde de kjære Venner i Odense, hvor man har en Miil til Stranden. Vi ere en stor Forsamling her paa Gaarden, her musiceres fra Aften til Morgen, Kjøretourene er mig for hyppige og een af de sidste har fattigeret mig formeget, jeg blev rigtig nok dyndvaad og kom først hjem Klokken 3 om Morgenen. Alle Etats­raad Hornemans, Frøken Wulff og Prof: Høyens ere her. ­

Tak Deres Søster for hendes venlige Brev, jeg fik det herude. Snart er jeg hos Dem.

Med inderlig Hengivenhed

Deres

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm