Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs ved Skjelskjør den 26 Juli 1867.

Kjære Fru Grevinde!

Min hjerteligste Tak til Deres Naade og Hr Greven for Deres Godhed mod det unge forladte Menneske; jeg haaber at han nu vil være hjulpet; jeg har foruden mit eget Bidrag allerede noget over 100 Rdlr og Hr Groserer Melchior154 har lovet at tage sig af Sagens Fortsættelse; – Gud lægge nu sin Velsignelse deri.

Tak for hvert venligt Ord i Deres Naades Brev, De sendte Gaven paa saa smuk en Maade, med saa venlige Ord at det var en doppelt Glæde at modtage den; gid at jeg kunde gjengjælde, men det kan jeg desværre ikke.

Det er dog ikke mere daarligt endnu med den kjære Ulrik Adolph, eftersom Deres Naade og Fru Svigermoder ikke igaar kom herover til Basnæs? Fru Scavenius med Datter tog igaar morges til Espe, men kom saa betids, strax efter Frokosten, her tilbage, for at være hjemme ved Besøget; hun reiser Søndag Aften, gaar over Nyrnberg til Ragaz, Brunnen, Interlaken og Montreux, hjem over Cöln og bliver nok en fem Uger borte, jeg har lagt Reiseplanen. Imorgen, ganske tidligt, tager jeg til Fyen, men det er mig en Trang, da jeg ikke tør troe at jeg seer Deres Naade i Dag, at sende dette lille Brev. De hjerteligste Hilsener til Deres Naade, Hr Greven, Deres Fru Svigermoder og alle Børnene

fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus