Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 12. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Juni 1867.

Kjære Fru Scavenius!

Allerede i nogle Dage har jeg været i Hjemmet og uagtet Pintsen var kold og regnfuld, havde jeg dog en ganske deilig anden Pintsedag, idet jeg var i Fredensborg og paa den meest huldrige Maade blev modtaget af den kongelige Familie; jeg var ikke kaldet, havde ikke mældt mig, men blev strax modtaget, fik et Værelse paa Slottet, Kongen og Dronningen vare i høi Grad naadige; den kjære Kronprinds kom paa mit Værelse i Besøg, jeg talte meget med Storfyrstinde Dagmar, der ret have være (!) i Skræk for sin Gemal, der i Paris havde været udsat ved det afskyelige Mordangreb. Storfyrsten ventes her til paa Fredag. I morgen tager jeg en otte Dage ud paa Landet hos Groserer Melchiors hvor jeg har det udmærket godt; jeg er saaledes, som Deres Naade seer meget lykkelig, men længes dog ogsaa efter Basnæs, som jeg paa Hjemfarten fløi forbi, da jeg ikke havde hørt om Deres Naade var hjemme eller ei. Forund mig et Par Ord derom i Løbet af en otte Dage og send disse med mit Navn til Hr Grosserer Melchior, Høibroplads 21 i Kjøbenhavn, da erholder jeg det strax; i Ugens Løb, naar Storfyrsten er her, haaber jeg efter Kongens naadige Ord, at komme en Dag eller to til Fredensborg og nu bliver vist Veiret stadigt og godt. Sommeren maa dog ogsaa her en Gang begynde, jeg har nu levet ind i den ude to Gange og igjen prøvet Vinter. I Schweitz gik jeg i dyb Snee for ikke 14 Dage siden. Hils Frøken Luzia og hendes Brudgom, send Hilsen til den kjære Otto og seer Deres Naade Familien paa Espe da min hjerteligste, ærbødig Hilsen. Deres Naades taknemlig, ærbødige H.C. Andersen E.S. Fra Grevinde Frijs har jeg Brev og seer at der er Forlovelse, den unge Comtesse forlovet med Grev Ch: Danneskjold.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus