Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjære Fru Kock!

Ude paa Gaden sidder jeg med Deres Søn ved Bordet og skriver Rummel og Tummel rundt om; det er efter Klokken 7 om. Aftenen. Jeg blev glad igaar ved pludseligt at see Deres Søns glade Ansigt, der slet ikke seer Daarligt ud! i Dag søgte jeg ham forgjæves ude paa Ud­stillingen, til Middag have vi spiist sammen i Palais royal, nu gaaer han i Opera Lyrik og høre Martha, jeg vil i opera comique. I Dag tales meget om Krig, jeg reiser vist hjem i næste Uge, om det lader sig gjøre, ellers maa jeg blive her, gaaer maaske: til London! Hils Deres Børn og Børnebørn, den lille Karen og min naadige Prindsesse ei at forglemme. Deres hjerteligt

hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus