Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 2. april 1867
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 2den April 1867.

Mens Regnen pidsker paa Ruden, tænker jeg paa de Mange, der idag trodse den for at bringe Dem, min kjære gamle Ven! deres hjertelige "Til Lykke", og ønsker, at jeg selv kunde være med. De faaer ikke engang disse Par Ord paa selve Dagen, det er mig næsten naturligere at skrive samme Dag, som fremkalder Stemningen. - Mere og mere er De groet fast til Folkets Hjerte herhjemme, det maa da hvert Aar, som De lever her, sige Dem; og De føler Dem ogsaa stadigt mere hjemme blandt os, Store og Smaa, Børn og Voxne, ikke sandt? Den Kjærlighed, som Familiebaandene giver, finder De blandt Vennerne, og den Kjærlighed, man ellers giver de Faa, man er bundet til, deler De ud til Enhver, som forstaaer Dem og som De forstaaer. Er Livet ikke bleven fyldigere for Dem, især Hjertelivet? har De det godt i Vinter? har De været glad? har De skrevet nye Ting? - Jeg længes efter at høre lidt fra Dem, det er saa længe siden, jeg vilde dog gjerne følge Dem med mine Tanker, hvor De færdes. Det er nu saadan en gammel Historie, at vi have kjendt hinanden og været gode Venner, jeg troer nu bestandig, at jeg forstaaer Dem bedre end de Fleste og har mere Sind for Dem end De egentlig lægger Mærke til. Og da jeg ikke troer De trænger videre til mit Venskab eller egentlig søger det videre, saa bliver det lidt lavmælet, kan De vel vide. Men som en Tone mere paa Fødselsdagen tør det nok lyde, det forstyrrer ikke Velklangen. Og saadan vil De finde det alletider, med et varigt Liv men med spæde Livstegn - - - medmindre De engang skulde trænge til det, saa vilde De finde det fuld-vaagent.

Skriv til mig og fortæl mig om Dem selv, hvem De lever med, hvad De skriver paa, hvad De har læst i Vinter og hvad De synes derom, jeg fornøier mig altid over Deres friske Domme. Hvem af Familien kommer De meest til? er De i Brevvexling med Jonas? hvor er han nu? skriv hvad De vil, derved fornøier De

en gammel Ven Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus