Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 18. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Marts 1867

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg forleden kom ud i Hotel Phønix for at besøge Deres Naade og Frøken Luzia vare i de afreiste dagen forud! De ere nu i det hjemlige Basnæs og jeg vil haabe at Deres naade er mere vel end de egentligt var her i Byen. Det var et meget kort Besøg. Glad er jeg imidlertid over at Frøken Luzia blev malet af Bloch og at det er saa særdeles lykkedes, Alle som see det finde det fortræffeligt og han sagde til mig at det var det bedste Portræt han endnu havde malet, skade at det ikke er fuldført og kan komme paa Udstillingen i April. Dronningens Portræt er nu næsten færdigt og Kongens er anlagt, det bliver særdeles heldigt! jeg skriver paa et nyt og støøre Eventyr det omslutter i faae Træk Kjøbenhavns Historie, men desværre faaer jeg for lidt bestilt, jeg er i denne Vinter kommet for meget ind i Selskabs Livet, der gaaer ikke en Dag i den sidste Tid uden at jeg er ude til stor Middag, og tidt drages jeg om aftenen med. Jeg har i den sidste Tid været hos Grev Frijs’s, Grev Knuth, Baron Stampes, Fru Falbes Melchiors, Puggaards & &. Solen skinner, men Vinteren synes endnu at staae for Døren. Det var min Plan at reise til Paris den 4de eller 5de April, men det seer endnu saa vinterligt ud og der er nok Tvivl om at pariser Udstillingen vil aabnes den første april; ind i Sommeren er det for varmt at være i den opfyldte By og jeg frygter at da er vel Koleraen Gjest. Den italienske Opera er endnu ikke begyndt; den unge Sangerinde Frøken Pfeil som iforgaars debuterede paa det kongelige Theater som Donna Anna i Mozarts Don Juan, har store Midler til at blive udmærket dramatisk Sangerinde, hun har imidlertid allerede et Parti imod sig, et par af bladene have meget ubilligt og haardt dømt, men det betyder ikke stort; hun bliver bestemt til Noget! Iaftes hos Fru Falbe var jeg sammen med Deres Naades Svigerinde, hendes Datter og de to yngste Sønner. Peer behager mig aldeles og Søsteren er vist ogsaa en særdeles begavet og elskværdig Pige! Til min fødselsdag faaer jeg vel et lille Brev fra Deres Naaede! Gud skee Lov at Efterretningerne om Prinsesse Alexandras befindende nu lyde bedre; jeg frygter imidlertid at hun ikke er rask nok til at komme her til Sølvbrylluppet, hvor det var en glæde om hun, Dagmar og Kong Georg kom her til Forældrenes Fest. Deres Naade vil erindre at min Adresse for Breve er: Lille Kongensgade nr. 1. Og nu de hjerteligste Hilsener til Frøken Luzia, hendes Brudgom og Familien paa Borreby. Gid Foraaret nu snart komme med varmt Solskin, Skovmærker og de første Violer.

Hjerteligst og ærbødigst

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus