Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. februar 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag Morgen

Kjære Professor Andersen

Vi tør neppe fastsætte Spisetiden i dag førend Kl 5½. Da Holstein jo for det meste kommer seent hjem fra Rigsdagen og i dag er det Marinens Anliggender som skulde drøftes. - Om Aftenen efter at det blev bestemt at De vilde være saa venlig at reservere os denne Dag paa Deres Indbydelses Liste, fik Holstein først at vide at han som / President i Landhuusholdningsselskabet er nødsaget at møde der i Aften Kl 7 - men der er nu saa ofte desværre kommet Noget iVeien for vort inderlige Ønske at se vores kjære Professor her en Middag saa jeg haabede at vi nok turde lade Alt blive uforandret. Vi have i øvrigt ret havt Uheld med vore smaa Indbydelser, thi det er i Dag Grev Moltke Bregentveds fødselsdag - og i Aften spilles Comedie hos Murrays, saa at de øvrige gode Venner vi tillade os at bede, enten vare hos Moltkes eller ogsaa hos Murrays hvortil der skulde gjøres stor Toilette og det tidligt da Selskabet skal være samlet Kl 8. - De finder her paa Grund af disse smaa Fataliteter derfor i dag kun Greve og Grevinde Bernstorff Kattrupp (Grevinden er født Mylius) med deres 3 Børn


[på tværs af første side]

Grevinde Bernstorff Kattrup der forleden var med hos Blok er en rigtig elskelig Qvinde. Med kjærligt poetiskt Gemyt


Den ældste Datter skal iaar confirmres og er en rigtig sød ung Pige, hun og Bodild ere kommet hinanden saa nær i denne Tid. Jeg venter endnu en ung Grev Bernstorff; det er nemlig Grev Bernstorff Gyldensteens ældste Søn. Forældrene flyttede dengang vor nuværende Jagtlov udkom fra Gyldensteen i Fyen til deres Gods i Lauenburg da Greven er en meget, næsten alt for ivrig Jæger (dog ufortalt en rigtig elskværdig Mand) Grevinden er fra Hannover og Sønnernes første SkoleOpdragelse har været paa tydsk. Nu har Fadereen sendt den ældste Søn hertil for at han skal lære dansk. Han er i Huset hos Professor Reinhardt og synes et godmodigt, natuligt rart ungt Menneske.

[På tværs af sidste side:]

Tilgiv dette Morgenbrev fra Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus