Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 22. februar 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Amaliegade 22 Mandag

Min kjære Professor!

Jeg sagde Dem forleden at Cammerherreinde Clasen meget ønsker at træffe sammen med vor elskelige og berømte Landsmand H. C. Andersen og at det vilde være en særdeles Glæde for min Mand og mig hvis dette / Ønske kunde opfyldes i vort Hjem. Men da vi her leve lidt paa Feldtfod, saa maa De endelig tage til takke. Saa gjerne jeg tilbød Dem det bedre veed De kjære Ven - kunde det passe Dem Onsdag Middag Kl 5 førend/ De tager til Hoftheatret? Saa viljeg spørge Kammerherreinde Clasen om det samme ,og længes imidlertid efter et gunstigt Svar fra vores kjære Professor!

Jeg har selv ogsaa taget en Loge til Prices Aftenunderholdning. - Bedste / Hilsen fra min Omgivelse til Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus