Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 21. februar 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag - Amaliegaden 22

Kjære Professor!

Denne Løverdag komme vi desværre ikke, men forhaabentlig paa Onsdag i næste Uge. Imidlertid er det i denne Tid af Viggtighed for Holstein ikke at forsømme Møderne i Thinget da den betydningsfulde Armeeplan bliber diskuteret og det var dog ikke hyggeligt hvis han strax efter Middagste maatte forlade os for at løbe derop; - altsaa tillad at vi vente et Par Dage førend jeg med Vished tør bede et kjære Gjæster til Onsdag - jeg kan indtil da ogsaa erfare om det passer Kammerherrinde Classen.

Tak for venlig Hilsen og tilgiv disse udgade Lineier fra

Deres heng.

M. Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus