Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 26 December 1866.

Kjære fortræffelige Grevinde!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem for Deres mageløse Godhed mod mig, Deres venlige Tanke for mig; igaar fik jeg et fornyet Beviis ved at modtage det smukke Album og det poetisk nydelige Dam med Storken ved, den Fugl der engang skal prange i mit Digtervaaben. Jeg skatter saa meget og er taknemlig for at De, som er saa ædel og god, ligesom ogsaa Hr Greven saa venligt tænke paa mig. Nær var jeg imidlertid denne Juul ikke kommet herud. Fra forrige Fredag til sidste Løverdag, har jeg været lidende, som jeg ikke i mange Aar har været det. Jeg fik en voldsom Tandpine, der ikke lod mig i Ro Nat eller Dag, jeg prøvede varme Omslag, til jeg fik blodige Kinder, jeg tog spanske Fluer og blev skaaret i Munden, men først i Løverdags lagde Smerten sig og jeg stod med en steenhaard, ophovnet Kind, der var ikke Udsigt til at komme afsted; endelig i Mandags Morges, i hvor nerveus og udmattet jeg var, tog jeg afsted i den tidlige Morgen, fløi Sorø forbi, hvor Fru Ingemann har ventet mig og naaede Basnæs til Juleaften. Fru Scavenius er saa venlig at finde mit Besøg her altfor kort idet jeg siger at jeg gjerne tager til Holsteinborg Nytaars aften; nu har jeg imidlertid faaet det vel indrettet; jeg har lovet at komme fra Holsteinborg tilbage og endnu blive her en 5 6 Dage og Planen er altsaa at jeg Tirsdag den 31 (Nytaarsaften) tillader mig at komme til Middag paa Holsteinborg og at blive der til den 4de Januar, (Fru Scavenius kjører mig der hen). Vil Deres Naade og Hr Greven ikke nok have mig de 4 Dage. Jeg faaer jo et Par Ord til Forvisning. Jeg har da nydt Julen paa Basnæs og slutter det gamle Aar, ja lever ind i det ny paa det kjære Holsteinborg. Min hjertelige, ærbødige Hilsen til Deres Naade, Hr Greven, Børnene og hele Omgivelsen.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus