Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sorø den 27 October 1866.

Kjære Fru Grevinde!

Endnu engang min hjerteligste Tak for de smukke Dage De og Hr Greven forundte mig; jeg havde det saa deiligt, jeg følte mig selv »at være et Grevebarn«. Det var mig, isandhed, en ikke ringe Glæde at den gamle Grevinde fik Øine for mine Eventyr, jeg vidste nok, tilgiv min Bevidsthed, at naar hun først fik det, da havde hun Hjerte nok for dem. Jeg fandt Fru Ingemann saa glad og oplivet over at kunne see og altsaa ogsaa at kunne læse. Hun bad mig takke Deres Naade for Krandsen, og sagde ganske beskeden: »ja mig kan den ikke være til, den er til Ingemann!« og hans Büste fik da Krandsen. Lille Elisabeth er vel igjen oppe og rask! hils hende og Christian Christoph, det kjære lille Menneske. Bodil var høist elskværdig og rar, gid at jeg her i Brevet kunde lægge en heel Bouquet ind til hende. I friske livsglade Tanker forlod jeg Holsteinborg, pludselig i Vognen fik jeg Samvittighed. Det var ikke klart i min Erindring, om den lille Pakke Vask, som Tjeneren Dagen før min Afreise bragte mig fra Vaskerkonen blev betalt; jeg haaber det, men er i Uvished; tør jeg ligefrem plage Deres Naade, vil De give mig sikker Efterretning om jeg har betalt eller ikke, og da hvor stor Regningen var. Jeg beder saa særdeles derom og De bliver jo ikke vred?

Hils Frøken Schmidt og Hr Richter, send en Hilsen til den stakkels Frøken Borup. Min Bopæls Nummer i Kjøbenhavn veed jeg ikke; tør jeg derfor bede om at Brev til mig sendes til Hr Etatsraad E. Collin Dronningens Tvergade No 19.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus