Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 23. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 23 Okt: 1866.

Kjære Fru Scavenius!

Først, endnu engang, min hjertelige Tak for de deilige Dage de forundte mig paa det velsignede basnæs,dernæst særdeles Hilsener til Frøken Luzia for de smukke Blomster hun sendte mig i Søndagsmorges, men endelig min Beklagelse over at jeg ikke fik Dem, hende og Komtesserne Moltke at see; jeg var saa forvisset der om og var ved Slutningen af Kirketjenesten gaaet over til Grevinden, der ogsaa sad og ventede dem med det dækkede Frokostbord. Hun blev ganske kjed af det, da hun hørte at den gode gamle Grevinde, af Forsynlighed for hendes Befindende var Skyld i at Deres Naade var taget bort; ja jeg blev det ikke mindre. Vi have senere flere Gange talt sammen om Deres Naade og om Mueligheden at faae Dem herover; jeg har lovet at blive Torsdag over, kommer først Fredag=Formiddag til Fru Ingemann og da Løverdagaften eller Søndag-Morgen til Byen, længer kan jeg ikke udsætte det. Fru Scavenius skriver i Dag til Deres Naade veed jeg; dette mit lille Brev følger med og et heelt varmt Hjertes Taksigelser. Beed Frøken Luzia bringe mig i venlig Eringdring hos sin Forlovede og at hilse hele Familien paa Borreby. Jeg har nu endt Historien om Portnerens Søn og slutter vist i Dag et nyt Eventyr om Ædelstenen i Skruptudsens Hoved. I Søndags var Professor Listow her fra Herlufsholm, jeg sendte med ham en Hilsen til den kjære Otto. Lev nu hjertelig vel! om vi ikke sees, vil Deres Naade, naar jeg er kommet lidt til Ro inde i Byen, høre fra mig. Bring min ærbødige Hilsen til Komtesserne Moltke. Frøken Brandes er nok nu reist fra Basnæs, ellers mange Hilsener. Hjerteligst og ærbødigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus