Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Holsteinborg, Søndag Morgen

Den 21 October 1866

Kjære Hr Bøgh!!

Ja, jeg antager at det er Frederik Bøghs Broder jeg har faaet Brev fra og her besvarer; De har vist undret Dem over at det ikke tidligere er skeet, men jeg maa sige Dem, at det neppe er faae Minutter siden jeg fik Deres Skrivelse, der er afsendt fra Kjøbenhavn den 12 October.

Jeg forstaaer slet ikke hvorledes det er gaaet til at jeg Intet veed om dette Brev, det er kommet til mig paa Basnæs og der rimeligviis blevet lagt paa mit Værelse med andre aabne og læste Breve, disse har jeg gjemt og ikke bemærket at / eet endnu var forseglet. Jeg kom igaar til Holsteinborg, i dag søger jeg et Brev der skal besvares og finder da Deres; nu kommer mit Svar vist for sildigt, men jeg vil dog straks sende det at De og Hr Møller kunne vide at min Taushed ikke kommer af Mangel paa Deeltagelse eller Høflighed. Min bedste Hilsen til Dem og ham.

Tilgiv den Hast hvori dette er skrevet men Postbudet har allerede meldt sig.

Ærbødigst

H.C . Andersen

Til Hr. Nicolai Bøgh.

Bredgade No 29

Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus