Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 25. september 1866
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 25 Sept 1866

Tak hjertelig Tak kjæreste Professor! for det for rare vesignede Brev! - Jeg er glad for at turde bede Dem om at lade det blive til den Bestemmelse De har taget at komme til os paa Søndag og skal Caleschevognen til Middagstogets Ankomst holde for Banegaardens Perron i Sorø. Min Holstein kommer med Guds Hjelp Fredag Aften hjem, men da han paa den Form er uafhængig af / Jernbanen, saa er det til ubestemt Tid.

Det kunde være at Frøken Bartholin netop ogsaa i de samme Dage kommer til os - og vilde jeg gjerne vide om det virkelig ikke generer Dem ifald hun kjørte med Dem fra Sorø? Jeg vil fremfor Alt saa nødig foranledige Noget som kan være Dem vores egen dyrebare Ven mindre belejligt, men hvis det derimod ikke generer Dem, saa var det jo lidt urimeligt af mig at sende endnu en Vogn til Sorø naar det ikke / behøves, og derfor spørger jeg ligefremt, stolende paa at De som Ven ogsaa vil svare lige saa oprigtigt. Thi hvis De hellere kjører allene, da forstaaer jeg Sligt saa godt, og isaafald maa De love mig at glemme min Forespørgsel. Tilgiv at jeg nu altsaa dog først beder om to Ord til Svar.

Jeg holdt meest af og vi vilde jo Alle være gladest ved, hvis De skjenkede os et længere Ophold end Det De lover; men naar det ikke passer med Deres Planer, saa / tør vi jo kun takke for det tiltænkte Gode .

Vores Bodild kom hjem i Aftes efter en Uges Ophold hos Tante Wanda, med hvem hun da havde den glæde at være paa Bernstoff. Ja, ikkesandt, jeg synes at Alle ærlige trofaste Danske Hjerter maa i denne Tid

[På tværs over sidste side:]

Tusind hjertelige Børne Hilsener dog også en i Særdeleshed fra vor Faer Moer som ogsaa gjerne vilde see Dem blive længere end en Uge hos Deres trofaste hengivne Venner paa Holsteinborg.

Deres Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus