Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 15. september 1866
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 15 Sept. 1866

Kjære Professor Andersen!

Ihvorvel jeg har været saa uartig ikke at skrive til Dem medens De var i Portugal, hvorfra De dog flere Gange baade ad privat og offentlig Vei glædede alle Deres Venner i Danmark med lyse Billeder og hjertelige Hilsner, saa har min Tanke dog stadig fulgt Dem og da jeg hørte at De alt var i Fyen, saa laa det mig ret paa Sinde at vide hvornaar De kom til Kjøbenhavn og hvilket Hjem der først vilde blive glædet med Deres Besøg! – Det var derfor dobbe[l]t yndigt nu at høre at De har det »velsignet« paa »Rolighed« – og De maa være forvisset om at det var en stor Glæde Deres Brev bragte os i Aftes.& At De tænkte paa os paa den Maade er mageløs yndigt af Dem kjære Professor! – min elskede Mand bliver jo ofte ved forskjellige Forretninger kaldt fra Hjemmet, men jeg veed ikke Andet end at jeg har Lov til at blive rolig i vort velsignede Hjem dette Efteraar, og jo før De kommer, jo længere De vil slaa Dem til Ro hos os, des kjærere maa De tro at det er os! – Jeg følte sidste Vinter at De Gud ske Lov var tilfreds her og det er en Glæde, en Velsignelse for mit Hjem som jeg aldrig, aldrig glemmer, men foruden Dem ogsaa takker Vor Herre for. Det er saa velsignet at have Venner og at blive erindret af dem. Hvad De skriver om det skjønne Portugal beroliger mig en Deel over min kjære ældste Søsters Bestemmelse: at vilde bo og bygge der – saa langt fra Danmark! – Jeg skal sige Dem fra Holstein, Bedstemoder Børnene og Enhver fra hvem De vil modtage en Hilsen at Alt glæder sig til at see Dem igjen, De kjære Mand der jo er een af Vor Herres Kjæledægger – og der saa yndigt lader Andre see og glædes ved Alt det Store og Udmærkede hvormed De er begavet!

Jeg har jevnlig i denne Tid seet Fru Scavenius; hun er meget glad og meget talende! hun skriver naturligviis selv om sine Planer! men at De nu og senere og altid er hjerteligst velkommen

paa Holsteinborg, hvor Deres Bestemmelse om hvilken Dag m.m. De vil afhentes imødesees med stor Længsel – herom forsikkrer Dem

Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus