Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed« ved Kjøbenhavn den 14 Sept 1866.

Kjære Fru Grevinde!

Med Tankerne er jeg paa det hjemlige smukke Holsteinborg, hos Deres Naade, Hr Greven og hele Børnekredsen; at jeg allerede er i Danmark, og det i nogle Dage, har De vist seet af Aviserne. Jeg blev paa Banegaarden modtaget af Groserer Melchiors der førte mig strax til deres smukke Lyststed »Rolighed«, ved Kalkbrænderiet, jeg maatte ikke tage ind i et Hotel og her hvor jeg nu er, har jeg det velsignet. Det var imidlertid min Reiseplan at overraske Fru Scavenius med et Besøg og da fra Basnæs at flyve over til Holsteinborg for at hilse paa Dem og Deres, men allerede i Fyen fik jeg at vide at Fru Scavenius var taget til Byen for at feire Dronningens Fødselsdag117 og man antog det samme var Tilfældet med Deres Naade; jeg opgav da hvad jeg havde glædet mig til, blev en Dagstid hos Componisten Hartmann i Roeskilde118 og fløi saa til hvor jeg nu er. Jeg bliver vistnok en 10 a 12 Dage endnu; men tænker da at gaae lidt længere fra Byen, flyve nogle Dage ud til Basnæs eller Holsteinborg; igaar skrev jeg til Fru Scavenius, i Dag flyver dette lille Brev til Deres Naade og nu haaber jeg snarest, fra Een af Dem, at vide om Nogen er hjemme, og om man, et Par Dage, har, Plads til mig, ellers sees vi, om Gud vil, ved Juletid. Jeg havde den Glæde de sidste 8 Dage jeg var i Cintra119, den deiligste Plet paa Jorden, at være sammen med Deres Søster. Vi spiiste begge, en Middag, hos Grev Almeida, der boer i Hertugen af Pombals gamle mauriske Bygning120. Jeg er ganske opfyldt af det deilige portugisiske Land og kan godt forstaae at Deres Søster har Lyst til at nedsætte ,sig der, kjøbe sig et Huus i Cintra, især naar Sønnen vil fortsætte sine Studier i sin Faders Fædreland. Universitets Byen Coimbra er dertil et romantisk deiligt Sted og der er vist et livligt Studenterliv. Bring Hr Greven min hjertelige Hilsen, ligesaa alle Børnene. Siig til Elisabeth at jeg haaber hun viser sig med røde Sløifer! – Glæder Deres Naade mig med Brev adresseer det da til Hr Groserer Melchior, Høibroplads No 21 i Kjøbenhavn,

Deres Naades hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus