Dato: 10. oktober 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Oscar
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 October 1864.

Deres kongelige Højhed

har inderligt glædet mig ved Deres kjære Brev og de smukke, rigt beaandede Digtninger. Modtag min dybtfølte Tak for Deres Naade og Hjertelag for mig! Man træffer i Verden Mennesker, man øieblikkeligt og glad føler sig dragen til; dette fornam jeg levende nu i Sommer, da jeg havde den uventede Ære og Glæde at samtale med Dem, min ædle, naadige Prinds! Det sidste Aar er gaaet saa smerteligt hen over mit Fædreland og saaledes ogsaa over mig; hver Solstraale gjør derfor godt, og en saadan, riig og fyldig, fornemmer jeg i Deres kongelige Højheds Velvillie mod mig. Gud, som har stillet Dem saa høit og saa rigt begavet Dem, vil bevare og velsigne Dem!

I allerdybeste Ærbødighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn den 10 October 1864.

Deres kongelige Højhed

har inderligt glædet mig ved Deres kjære [overstr: velsignede] Brev og de smukke, rigtbeaandede Digtninger, modtag min dybfølte Tak for Deres Naade og Hjertelag for mig. Man træffer i Verden Mennesker, man øieblikkelig og glad føler sig draget til, dette fornam jeg levende nu i Sommer, da jeg havde den uventede Ære og Glæde at samtale med Dem, min ædle / naadige Prinds. Det sidste Aar er gaaet saa smerteligt langt hen over mit Fædreland og saaledes ogsaa over mig; hver Solstraale gjør derfor godt og en saadan, riig og fyldig fornemmer jeg i Deres kongelige Høiheds Velvillie mod mig. Gud som har stillet Dem saa høit og saa rigt begavet Dem, vil bevare og velsigne [Deres kongelige Høihed i Aand og Hjerte rettet til:] Dem!

[overstr: hjerteligst] i allerdybeste Ærbødighed

H. C. Andersen.

[NB: ikke gotisk håndskrift, da det er til Sveriges kronprins]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 836-37)