Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 1. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

[Reitzels håndskrift:] De Penge, som Hr Boghandler Reitzel maatte have at betale som Honorar til mig efter Overeenskomst, bedes under min Fraværelse i Løbet af dette og næste Aar, indbetalt til Sparekassens Kasserer Sv. Ø. Boye, som hermed af mig bemyndiges til at qvittere for samme.

Juni 1862

[HCAs håndskrift:] H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 33)