Aktiviteter

Nedenfor nævnes Centrets deltagelse i arrangementer i den kommende tid og et udpluk fra senere år. Centrets forskere deltager hvert år i konferencer og kommer også med indlæg i medierne. Disse bidrag findes under deres individuelle profiler i afsnittet Medarbejdere

Kommende arrangementer

De Eventyrlige Lege 2022

H.C. Andersen Centret afholder skolekonkurrencen De Eventyrlige Lege i samarbejde med H.C. Andersen Fonden og H.C. Andersen Festivals. Opgaven for skoleeleverne i år er at genfortælle eventyret ”Tommelise” på nye måder. De bedste konkurrencebidrag udstilles på Odense Rådhus i uge 34, hvor også de endelige vindere findes. Information om konkurrencen findes på www.eventyrligelege.dk og på https://www.facebook.com/eventyrligelege/

Arrangementer fra det forgangne år

Uddannelse og formidling

HCA-Symposion 2-2021  – Online

Tirsdag den 2. november blev det sjette symposion om undervisning i og med H.C. Andersen afholdt i samarbejde med H.C. Andersen Fonden under overskriften “H.C. Andersen i nye udtryksformer”. Program og slides findes på webportalen www.andersen-edu.dk.

De Eventyrlige Lege 2021

Årets eventyr i skolekonkurrencen De Eventyrlige Lege var “Nattergalen”. De bedste konkurrencebidrag blev udstillet på Odense Rådhus i uge 34 under HCA Festivals, hvor også de endelige vindere blev kåret.

HCA-Symposion 1-2021 – Online

Torsdag den 4. februar 2021 blev det femte symposion om undervisning i og med H.C. Andersen afholdt i samarbejde med H.C. Andersen Fonden under overskriften “Andersen og kreativitet”. Pga. COVID-19 blev årets symposion afholdt som et online webinar. Programmet findes på webportalen www.andersen-edu.dk.

Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk kursus om H.C. Andersens eventyr

Forny din undervisning i litterære tekster på måder, som kan engagere dine elever, fordyb dig i nærlæsninger af tekster og diskuter dem med gode kollegaer, genfortryl din undervisning i H. C. Andersens eventyr.
Orientering om og introduktion til kurset: 9. april 2019 kl. 14-17.
Kursusdage: torsdag 29. aug., torsdag 26. sept. og torsdag 31. okt. kl. 12.00-16.30
Se mere her: https://www.sdu.dk/da/genfortrylledeandersen 

HCA-Symposion 2019

Fredag den 1. november 2019 blev det fjerde symposion om undervisning i og med H.C. Andersen afholdt i samarbejde med H.C. Andersen Fonden. Oplæg og workshops spændte temamæssigt fra H.C. Andersen og filosofi med børn, undervisning i robotteknologi, podcasts om H.C. Andersen og et nyt undervisningssite. Programmet og præsentationerne fra dette symposion (og de tidligere år) findes på H.C. Andersen Fondens website.

De Eventyrlige Lege 2019

Igen i år afholder Centret i samarbejde med H.C. Andersen Fonden, H.C. Andersen Festivals og BRANDTS Museum for kunst og visuel kultur skolekonkurrencen De Eventyrlige Lege. Opgaven for skoleeleverne i år er  at genfortælle eventyret ”Tinsoldaten” på nye måder. De bedste konkurrencebidrag inviteres til at udstille på BRANDTS i uge 34, hvor også de endelige vindere findes. Konkurrenceprogrammet for 2019 findes på H.C. Andersen Fondens website, der også beskriver Centrets øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.

Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk kursus om H.C. Andersens eventyr

Forny din undervisning i litterære tekster på måder, som kan engagere dine elever, fordyb dig i nærlæsninger af tekster og diskuter dem med gode kollegaer, genfortryl din undervisning i H. C. Andersens eventyr.
Orientering om og introduktion til kurset: 9. april 2019 kl. 14-17.
Kursusdage: torsdag 29. aug., torsdag 26. sept. og torsdag 31. okt. kl. 12.00-16.30
Se mere her: https://www.sdu.dk/da/genfortrylledeandersen 

Eventyrlige foredrag

Centrets forskere bidrager hvert år til festugen H.C. Andersen Festivals med populære oplæg, der åbner H.C. Andersens eventyr, så alle kan være med. Sammen med en professionel fortæller tilrettelægger forskerne værksteder, hvor de udlægger udvalgte eventyr. Læs mere om oplæggene fra august 2018 på festivalens website.

Brug historien: Odense!

Under denne titel udkom der i november 2018 et læremiddel målrettet historieundervisningen i odenseanske 7.-9.-klasser. Materialet er udviklet i samarbejde mellem SDU/H.C. Andersen Centret og UCL/HistorieLab ud fra et ønske om at styrke inddragelse af lokal kulturarv i historieundervisningen. PDF’en kan downloades via dette link fra H.C. Andersen Fonden.

Forskning

Andersen and Community

Den internationale konference i anledning af 150-året for H.C. Andersens æresborgerskab i Odense blev afholdt på Syddansk Universitet. Læs det engelske program. Bidragene er under udgivelse og vil blive vist i afsnittet Publikationer. Konferencen var også åben for deltagere i Folkeuniversitetets særligt tilrettelagte temauge om H.C. Andersen og fællesskaber.

Ph.d.-forsvar

Den 4. december 2017 forsvarede centrets Ph.d.-studerende, Torsten Bøgh Thomsen, afhandlingen Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer – natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab. Bedømmelsesudvalg bestod af Karin Sanders (UC Berkeley), Dan Ringgaard (Aarhus Universitet) og Mogens Davidsen (formand, SDU).

Andersens Udvalgte Håndskrifter

Fra 2017 til 2019 udgiver centret de håndskrevne forarbejder til H.C. Andersens fortælling Iisjomfruen fra 1861. Målet er en digital dokumentation af H.C. Andersens kreative processer.
Betaversionen er klar midt i 2019. Smagsprøver kan ses på adressen andersen.sdu.dk/ms. Her kan man også læse mere om pilotprojektets omfang, formål og samarbejdspartnerne. Det er finansieret af Augustinus Fonden og støttes af Møllerens Fond.

Kulturturisme

Hans Christian Andersen Trail

Rejs i H.C. Andersens spor og besøg herregårde og slotte på Fyn, i Sønderjylland og i Slesvig! Dette er opfordringen i den rejserute, som mellem 2016 og april 2018 blev udviklet i samarbejde med Destination Fyn og professionelle fortællere. En app på fire sprog (dansk, engelsk, tysk og kinesisk) fører turister rundt til 21 historiske steder, som H.C. Andersen besøgte. På fem særligt udvalgte steder kan man booke besøg med fortællinger af Kari Brinch (Storytale) og Maria Junghans (Traveling Art of Joy). Se videoer og hent app’en hos Visit Fyn. Projektet blev finansieret af Region Syddanmark og H.C. Andersen Fonden.

Mapping Andersen

Centrets forskere har fokuseret stærkt på  H.C. Andersens internationale, kulturelle betydning. En række analyser af hans kulturelle betydning samt af synet på hans værk i udvalgte lande er gennem årene blevet omsat til publikationer, der samlet kaldes ’mapping-projekterne.’ Disse kortlægninger har modtaget støtte fra H.C. Andersen Fonden og Carlsbergfondet. Der er således gennemført undersøgelser af Andersens betydning og udbredelse i Kina, Rusland og Italien. Det seneste år  har Andersens betydning i Portugal således været genstand for en undersøgelse, der både har været rettet mod H.C. Andersens blik på Portugal (som det fremgår af breve, rejsebeskrivelser, dagbøger) og Portugals blik på Andersen (i forskning, på pensum og blandt befolkningen). Dette projekt finansieres af H.C. Andersen Fonden og afsluttes ved årets udgang.

Gæsteforskere

Centret har jævnligt besøg af gæsteforskere på kortere eller længere ophold (en liste findes i afsnittet Medarbejdere). I 2018 har professor Klaus Müller-Wille, Universitet Zürich, været på ophold, og vi blev besøgt af dr. Alev Yemenici fra Cankaya University (Ankara, Tyrkiet) samt Associate Professor Inga Kapustian fra Poltava National Pedagogical University, der gennemgik H.C. Andersens rolle i hendes hjemland, Ukraine.