"Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«)." [Danish title] is number 2199 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 699 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 868.

"Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«)." [Danish title] was first published 1863.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 868:

Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1863.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google