"Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår)" [Danish title] is number 2175 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 675 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 809.

"Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår)" [Danish title] was first published 31 March 1860, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 809:

Sang for de danske Kunstnere. Thieles Bogtrykkeri. (Eet er der, Eet, som ei forgaaer).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, Dato ikke anført. Mel. Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 512: Det Skjønne. Sang for de unge Kunstnere). Sunget ved Festen paa Kunstakademiet 31. 3. 1860.

(Bibliografisk kilde: HCAH 19971/269, 2000/37)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1860.

Editions

The work was published later (12 December 1867) as a part of Kjendte og glemte Digte [Danish title]. (Number 1308. BFN 940. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 573 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google