"Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære)" [Danish title] is number 1886 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 386 in the category poems (the range 1501 - 2900).

"Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære)" [Danish title] was first published 29 January 1840, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad:

To strofer af "Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann. Afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840. (Død er vor Konge! Død Kong Frederik), der blev trykt 28. februar 1840, jvf. BFN 367; "Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette / (Sang af Studenterforeningens Sørgecantate)", blev trykt i Fædrelandet den 29. januar 1840 og i Dansk Folkeblad, 5te Aarg., Fredag d. 31. januar 1840, No. 54; ["Død er vor Konge! Død Kong Frederik" og "Den danske Bonde Bad":] Portefeuillen 2. Februar 1840.
Ejnar Askgaard (H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer) gjorde dette fund i 2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/322, 2003/166, A-319)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

The work was published later (28 February 1840) as a part of Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik) [Danish title]. (Number 1887. BFN 367. Category/genre: Poems).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google