"Ved festballet i Casino (Når bøgen står med frynset blad)" er nummer 2170 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 670 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 803.

"Ved festballet i Casino (Når bøgen står med frynset blad)" blev offentliggjort for første gang 1860.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 803:

Sang ved Fest-Ballet i Casino. Den 9. Februar 1860. Berlingske Bogtrykkeri ved N. H. Stenderup. (Naar Bøgen staaer med fryndset Blad).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 507).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/276, XXI-c-51)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

På nudansk side 735 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google