"Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854" er nummer 2137 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 637 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 724.

"Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854" blev offentliggjort for første gang 19. december 1854, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 724:

65. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854:

Over en Conditor-Boutik. (For Pengene, som til Conditoren gaaer) (Saml. Skr. XII, 298). p. 125
Over Tombola. (Her vinder Du altid - Dig Lykken er huld!) (Saml. Skr. XII, 298). p. 125

Værket udkom som en del af Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sextende Bind. (Værknummer 1018. BFN 676. Kategori/genre: Samlede og blandede skrifter).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1854.

Udgaver

På nudansk side 536 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google