"Brudehuset II (Hvor Kongeåen skinner imellem vårens grønt)" er nummer 2041 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 541 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 590.

"Brudehuset II (Hvor Kongeåen skinner imellem vårens grønt)" blev offentliggjort for første gang 3. april 1851.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 590:

Den 3. April 1851. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Hvor Kongeaaen skinner imellem Vaarens Grønt).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Komm lieber Mai. (Saml. Skr. XII, 241 - Nr. II af I Brudehuset: Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Vilhelm Wolfhagens Bryllup).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1851.

Udgaver

På nudansk side 505 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google