I Kjøbenhavnsposten 12. oktober 1829 blev offentliggjort en grønlandsk oversættelse af "Det døende Barn" ved missionær Knud Kjer: "Merak tokolersok". I avisen blev oversættelsen trykt side om side med den danske original. Som indledning var refereret noget af Kjers brev til redaktionen:

Ved et venskabeligt Laan har jeg i dette Foraar gjort Bekjendtskab med første Aargang af Deres Blad. Jeg fandt det lille Digt med Overskrift "Det døende Barn", i No. 77, saa smukt, at jeg prøvede paa i Grønlands Sprog at give det lige saa simpelt og naivt som Originalen, og giver mig den Frihed, hosstaaende at sende Dem Oversættelsen, i det Haab, at en saadan, i et Sprog, i hvilket metriske Oversættelser ere saa sjeldne og saa vanskelige, ikke vil være uden Interesse for Dem eller Deres Læsere. – Jeg anmærker, at den, for her i Landet at have noget Værd, maatte kunne synges, og at den derfor er indrettet til Melodien af "Midnatstimen i Taarnet slaaer", med en saadan Forandring i Versemaalet, at anden og 4de Strophe have faaet et lige Tal af Pedes [lige mange versefødder].

Holsteinborg d. 7 Julii 1829.
ærbødigst
Kjer.
Mission. ord.

Johan de Mylius skriver i bogen H.C. Andersens Liv. Dag for dag, 1998, under 12. oktober 1829, at "HCA spøger med det i et brev til Edvard Collin af 15. juni 1830, hvor han skriver om en jomfru Scheel, 'der sværmer for mine Digte', men at det ikke er noget, der er så mærkeligt, for"

det er noget jeg er saa vant til baade i Sjælland, Jylland og Fyen, ja muelig har jeg vundet manget grønlandsk Hjerte for mit døende Barn.

Merak tokolersok.

Kassukaunga ananang – à!
Sinitsiarmilanga!
Kijanæk! – sardliardlunga
Sinek saissegingma!

Kijanæk! – tupedler immè!
Kijaneret ou nakau;
Timmingoavkut niglerse!
Kamnalo annordlerkau.

Singub kassuærsarpanga
Nuennarkemionga;
Sinektorsin narangama
Engelit tekkoaka.

Sennimne irsigäiuk
Isarolik Engele, Erinalo tussaviuk?
Tussarnekau kissime!

Sullnueenik atatavta
Pirksoma tunninerpa?
Sullukaissanermy onga
Mane innutidlunga?

Imakale tokoguma
Isarokaissersonga?
O kallungna, ananang – à!
Sadlunga pissegingma!

Sang erkipinga arksavkut
Sikkitidlungalo?
Ounakautin ullursavkut
Kausersinnardiutidlo!

Pigituinaissauarma
Annersarolukennæk!
Kijavit? kijalerponga!
Arnaga kijakennæk!

Kassugaluktnarponga
Sikkorngeromarponga!
Irsiginiaissegingma,
Engelib kuningmanga!