H.C. Andersens prosa er sine steder af en lyrisk karakter. Det værk, der mest markant overskrider grænsen mellem lyrik og prosa er Billedbog uden Billeder (1839), der alene ved sin titel signalerer opløsning af æstetiske grænser og konventioner, men der er også vigtige eksempler i rejsebøgerne samt i eventyrene, som HCA især i den senere del af forfatterskabet lod tage en drejning fra det rent fortællende til det musikalsk og visuelt malende. Læs herom i bl.a. Johan de Mylius' artikel "Andersens anden revolution", i hans: Litteraturbilleder. Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen, Odense Universitetsforlag, Odense 1988, samt i Anderseniana, 3. rk., 4:4, 1985-86.

Tekster (findes i menuen til venstre):