Ved Aage Jørgensen

Se: Finn Barlby (red.), Det (h)vide spejl, 2000, s. 215-20.

1. Udgaver

 1. »Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier«. I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erling Nielsen. Bind 2: 1843-55. Hans Reitzel, 1964. S. 49-76.
 2. Snedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Originaltræsnit af Jane Muus. Nordlundes Bogtrykkeri, 1959. 61 s. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen s. 51-61 (optrykt 1971, cf. ndf.).
 3. Snödrottningen. En saga i sju berättelser. Etsningar av Lars Bo. Carlsen, [Stockholm 1968]. 66 s. - Forord af Knut Ahnlund s. 3-5.
 4. The Snow Queen. A Tale in Seven Stories. Translated by Patricia L. Conroy and Sven H. Rossel. Illustrations by Helge Ernst. Poul Kristensen, 1986. 79 s. - Efterskrift af Erik Dal s. 61-77.
 5. Snedronningen. Illustreret af Angela Barrett. Gyldendal, 1988. vi, 242 s. - Forord af Elias Bredsdorff s. iv-v.
 6. »Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier«. I: Rejsekammeraten. Et udvalg af H.C. Andersens eventyr og historier. Red. af Anders Thyrring Andersen. Dansklærerforeningen, 1997. S. 15-47. - Cf. efterskrift spec. s. 201-23 og noter s. 218-20.

2. Sekundærlitteratur

 1. Anderson, Christopher L., »Andersen's 'The Snow Queen' and [A.M.] Matute's 'Primera memoria': To the Victor Go the Spoils«. Crítica Hispánica, 14, 1992, s. 13-27.
 2. Barlby, Finn, »Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine'«. I: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H.C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991. Udgivet af H.C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, 1993. S. 276-88. - Optrykt i: BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 13: 1, 1995, s. 16-21.
 3. Bay, Ingrid, »Snedronningen i billeder«. Bixen, 19: 1, 1990, s. 56-61. - Om illustrerede udgaver af eventyret.
 4. Brix, Hans, H.C. Andersen og hans Eventyr. Det Schubotheske Forlag, 1907. S. 255-62. (Disputats.) 2. udg., Gyldendal, 1970; dér s. 204-09.
 5. Cusick, Edmund, »The Snow Queen«. I: Lesley Henderson (red.), Reference Guide to World Literature. 2. udg. St. James Press, Detroit 1995. I s. 28-31. - 1. udg., Great Foreign Language Writers, 1984.
 6. Duve, Arne, Symbolikken i H.C. Andersens eventyr. Psychopress, Oslo 1967. S. 178-85.
 7. Carstens, Erik, Tvesind og Neurose. Bidrag til Psykoanalyse af Moralkonflikter og moralsk Vurdering af Psykoanalysen. Erik Carstens' Forlag, 1949. - Heri - »blandet med bogens øvrige stof« - ca. 30 s. om »Skyggen« og »Sneedronningen« (iflg. Jørgen Skjerks AaJ-supplement).
 8. Dvergsdal, Alvhild, »H.C. Andersen: 'Sneedronningen' - et eventyr for voksne«. Norskrift (Oslo), 58, 1988, s. 12-34.
 9. Flahault, François, L'Extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité. François Maspero, Paris 1972. S. 89-157. - Især om (mytestrukturen i) »Tommelise« og »Sneedronningen«.
 10. Gjesing, Knud Bjarne, »Det statiske og det dynamiske - en udviklingslinje i H.C. Andersens forfatterskab«. Anderseniana, 3. række, 2, 1974-77, s. 209-33, spec. s. 219-27.
 11. Grabowski, Simon, »The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H.C. Andersen's 'Sneedronningen'«. Anderseniana, 3. række, 2, 1974-77, s. 51-70. - Optrykt efter: Scandinavica, 10, 1971, s. 43-58. - Til optrykket knytter sig forf.'s »H.C. Andersens 'Sneedronningen' og dens tyske dobbeltgænger«, smst. s. 71-78, der »fungerer som dansk resumé«, samt tillige fremfører »en række nye, uddybende synspunkter«; dette bidrag er også offentliggjort i Fyens Stiftstidende 23.8.1974 (»Hjerte på is«).
 12. Grønbech, Bo, Hans Christian Andersen. Twayne, Boston 1980. S. 101-02.
 13. Hovmann, Flemming, [Kommentar.] I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter [..]. Bind 7. C.A. Reitzel, 1990. S. 91-98. - Cf. Erling Nielsen om modtagelseskritikken (bind 6, 1990, s. 155-56).
 14. Høybye, Poul, »Tre franske Sneedronninger«. Anderseniana, 2. række, 6, 1966-69, s. 263-77. - Om Soldis, Dumas père's og Léouzon-Leducs udgaver af eventyret.
 15. Jensen, Jørgen Bonde, H.C. Andersen og genrebilledet. Babette, 1993. S. 126-50.
 16. Johansen, Ib, »Figurer i et troldspejl. Narrative strategier i B.S. Ingemanns 'Sphinxen' (1820) samt i H.C. Andersens 'Lykkens Kalosker' (1838, 1849) og 'Sneedronningen' (1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 15: 1-2, 1997, s. 41-53. - Påengelsk i: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Hans Christian Andersen. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference, 29 July to 2 August 1996. Odense University Press, 1999. S. 541-53 (»The Demons of the Text«).
 17. Karlsen, Hugo Hørlych, »Spejlene og de andre veje. Analyse af H.C. Andersens 'Sneedronningen' (fra 1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 17: 3-4, 1999, s. 61-66. - Optrykt i denne bog.
 18. Kofoed, Niels, Studier i H.C. Andersens fortællekunst. Munksgaard, 1967. S. 130-32. Cf. reg. (Disputats.)
 19. Kronborg, Steffen, »H.C. Andersen i billeder«. Bogens Verden, 1986, s. 73-77. - Om moderne eventyrillustrationer (spec. til »Sneedronningen«).
 20. Lederer, Wolfgang, The Kiss of the Snow Queen. Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman. University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London 1986. xiv, 262 s. - Heri s. 187-220 »The Snow Queen« i Jean Hersholts oversættelse. - Anm.: Pål Bjørby, Scandinavian Studies, 62, 1990, s. 491-95; Heinrich Detering, Skandinavistik, 21, 1991, s. 59-61; Viggo Hjørnager Pedersen, Anderseniana, 1989, s. 73-74; Janet Adam Smith, The New York Review of Books, 27.6.1991, s. 26 og 28-31.
 21. Lotz, Martin, Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H.C. Andersen. Gyldendal, 1988. S. 203-16. Cf. reg.
 22. Michelsen, William, »Symbol og Idé i 'Snedronningen'«. Anderseniana, [1. række,] 8, 1940, s. 35-56.
 23. Misheff, Sue, »Redemptive Journey. The Storytelling Motif in Andersen's 'The Snow Queen'«. Children's Literature in Education, 20, 1989, s. 1-7.
 24. Mylius, Johan de, »H.C. Andersens eventyr som tegneseriehæfter«. Politiken 19.12.1983. - Anmeldelse af »Snedronningen«, tegnet af Stefan Fjeldmark, og »Tommelise«, tegnet af Britta Pettersen.
 25. Møller, Hans Henrik, »Hvordan staver man til evighed? Analyse af H.C. Andersens 'Sneedronningen' (fra 1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 17: 1-2, 1999, s. 53-57. - Optrykt i denne bog.
 26. Nyborg, Eigil, Den indre linie i H.C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, 1962. S. 123-58. - Fotografisk optryk 1983 (med en tilføjet efterskrift, »Siden sidst...«, s. 210-17).
 27. Oikarinen, Lauri, »Familiar and Unfamiliar in the Personal Faith History«. I: Nils G. Holm (red.), The Familiar and the Unfamiliar in the World Religions. Challenges for Religious Education Today. Åbo Akademi, Åbo 1997. S. 224-34. (Religionsvetenskapliga Skrifter, 34.) - Bl.a. om »Sneedronningen«.
 28. Papazu, Monica, »Besættelse og befrielse i 'Sneedronningen'«. Tidehverv, 68, 1994, s. 27-36.
 29. Petersen, Ulrich Horst, I H.C. Andersens verden. Gyldendal, 1977. S. 79.
 30. Robinson, Vivian Ureaca, Adult Symbolism in the Literary Fairy Tales of the Late Nineteenth Century. Ph. D.-thesis, The University of Nebraska 1971. 214 s. - Cf. Dissertation Abstracts, 32A, s. 3962-63. - Kapitel 5 inkluderer en analyse af »Sneedronningen«.
 31. Rubow, Paul V., H.C. Andersens Eventyr. Forhistorien - Idé og Form - Sprog og Stil. Levin & Munksgaard, 1927. (Disputats.) - 2. gennemsete udg., Gyldendal, 1943; 3. udg., 1967 (se reg. dér s. 227).
 32. Rubow, Paul V., »Et Vintereventyr«. I hans: Kunsten at skrive og andre Essays. I Udvalg ved Hakon Stangerup. Gyldendal, 1964. S. 7-41. - Optrykt efter: Reminiscenser. Nye litterære Studier. Ejnar Munksgaard, 1940. S. 7-47. Oprindelig i: Nationaltidende 24.-25.1., 19.-20.2., 16.3. og 18.3.1940.
 33. Sander, Karen, Snedronningen. Et materiale til dansk og kristendomskundskab. Borgen, 2000. 124 s. - Teksten optrykt s. 17-45.
 34. Stauffacher, Werner, »Hans Christian Andersen und Carl Spitteler«. Anderseniana, 2. række, 5, 1962-65, s. 296-312, spec. s. 303-06.
 35. Stiasny, Kurt, »Die Schneekönigin. Kopf und Herz«. I hans: Was Andersens Märchen erzählen. Original und Deutung. Novalis, Schaffhausen 1996. S. 147-63. [Smst. om »Den lille Havfrue« s. 114-21 og om »Skyggen« s. 182-87.]
 36. Sullivan, C.W., iii, »Mother, Daughter, Self. Joan Vinge's 'The Snow Queen'«. I: Mickey Pearlman (red.), Mother Puzzles. Daughters and Mothers in Contemporary American Literature. Greenwood Press, Westport, Conn., 1989. S. 101-08. (Contributions in Women's Studies, 110.) *
 37. Sørensen, Peer E., H.C. Andersen og Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed. GMT, 1973. S. 187-94. Cf. reg.
 38. Topsøe-Jensen, H., »Sneedronningen«. I hans: Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve Eventyr. G.E.C. Gad, 1971. S. 92-102. - Optrykt efter: Nordlundes 1959-udgave af eventyret, cf. ovf.
 39. Ulrichsen, Erik, H.C. Andersen og Hjertetyven. Et essay. Samleren, 1991. S. 93-98.
 40. Varner, Vicci K. & Ricky E. Miller, »Soil and Seed: [Joan D.] Vinge's Use of Andersen and Graves in 'The Snow Queen' [Novel, 1980]«. Extrapolation, 28, 1987, s. 360-67.
 41. Vetterlund, Fredrik, »En sagogrupp hos H.C. Andersen«. I hans: Ur portföljen. Randteckningar, brevstudier och analyser. C.E. Fritzes Bokförlag, Stockholm 1927. S. 227-36. - Om »Sneedronningen«, »Fugl Phønix« og »Paradisets Have«.
 42. Værum, Peter, »Er du blevet kysset af snedronningen?« / »Elsker du en følelseskold stodder?« Samvirke, 59: 4, 1986, s. 26-28, 31-33, og 59: 5, 1986, s. 46-49. -Om »Sneedronningen«.
 43. Værum, Peter, Frøer og farisæere. Om eventyr og evangelium - set i lyset af Jung. Klitrose, 1992. - Heri: »Følelseskulde og anden kulde. Om »Sneedronningen«, s. 165-80.
 44. Whitlark, James S., »Kafka's 'A Country Doctor' as Neoromantic Fairy Tale«. I: Olena H. Saciuk (red.), The Shape of the Fantastic. Selected Essays from the Seventh International Conference on the Fantastic in the Arts. Greenwood Press, New York/Westport/London 1990. S. 43-49. (Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 39.) - »Ein Landarzt«sammenlignet med bl.a. »Sneedronningen«.